NSDF verstrekt nieuwe leningen aan Nederlandse reder

Net voor Pasen heeft Nesec Shipping Debt Fund met succes leningen verstrekt aan een Nederlandse reder. Om de kapitalisatie van zijn balans te optimaliseren, koos de reder voor alternatieve, niet-bancaire financiering om vervallende (“maturing”) schulden op een aantal schepen te herfinancieren. In de financiering is ruimte gemaakt voor investeringen in ballastwater treatment systemen. Deze systemen […]

Inschrijving Webinar Funding Short Sea 3

Als sponsor van deze editie nodigt Nesec u uit voor dit Webinar; Funding Short Sea Shipping 3 Gehouden op donderdag 18 Maart 2021, 11:00 uur. Via onderstaand Link kunt u zich opgeven. https://www.bigmarker.com/mare-forum/Funding-Short-Sea-Shipping-3-afd1fbba5d217ab3722a72da

NSDF/NFM Wisseling van de wacht

Per 31 augustus 2020 is Nienke Blans toegetreden tot het directieteam van Nesec Fund Management. Zij volgt Wouter Zijlmans op, die na een overdracht in de maand september, zal terugtreden. NFM zal de aanwezigheid en bijdragen van Wouter missen. Wouter heeft de afgelopen jaren een onmisbare en waardevolle bijdrage geleverd aan het tot stand komen […]

Lancering NSDF

Samen met Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat Mona Keijzer en Gedeputeerde van de Provincie Groningen Henk Staghouwer hebben we 27 januari 2020 officieel het Nesec Shipping Debt Fund gelanceerd. Vanaf nu is het fonds open voor aanvragen van reders in de short sea sector via nesec@nesec.nl.

Nesec Studiebeurs 2019

Deze beurs wordt jaarlijks uitgereikt aan één talentvolle student van de Technische Universiteit Delft. Dit jaar is de prijs uitgereikt aan Douwe van der Kroft . Hij neemt in juli 2019 deel aan de seminar Anatomy of Shipping aan de Cambridge Academy of Transport, onderdeel van Cambridge University.

Koers op Noord

Maandag 19 november 2018 is de Groninger Maritime Board voor het eerst bijeengekomen. De financiering van schepen was een onderdeel van de agenda. Hierop aansluitend hebben Pieter van der Burg en Wouter Zijlmans van Nesec het rapport ‘Koers op Noord, de positie van short sea shipping binnen de economie van Noord-Nederland’ gepresenteerd. Dit rapport dat […]