Over Nesec

Nesec is een Nederlandse financieringsinstelling, die leningen verstrekt voor de aankoop van schepen. De lange historie van Nesec staat borg voor specifieke kennis van de maritieme sector en bijbehorende financieringsproducten. Ons team van maritiem financieel experts heeft de benodigde sectorkennis en zoekt inventief en gestructureerd naar oplossingen voor de financiële behoeften van onze klanten. Dat  zijn scheepseigenaren waaraan Nesec van oudsher hypothecaire leningen verstrekt. Tegenwoordig richt Nesec zich ook op andere vormen van financiering om een impuls te geven aan de toekomst van de Nederlandse maritieme sector.

Onze Kernwaarden

Duurzaam

Nesec acht een duurzame en solide bedrijfsvoering van groot belang. Dit geldt voor zowel het handelen van ons bedrijf, het handelen van de individuele medewerker, als het handelen met derden.

Kennis

Het team van Nesec heeft een uitgebreide sectorkennis en zoekt waar mogelijk naar gestructureerde en inventieve oplossingen voor de financiële behoeften van onze klanten.

Netwerk

Nesec heeft een lange historie van transacties met het maritiem cluster. Wij onderhouden contacten met alle spelers in de maritieme sector en in de financiële wereld.

Toekomstgericht

Wij geloven dat maritiem transport een belangrijke bijdrage kan leveren aan het akkoord van Parijs en aan welvaart door het vervoer over zee van internationale handel. Wij faciliteren bestaande technologieën en omarmen nieuwe ontwikkelingen. Nesec bouwt mee aan een duurzame toekomst.

Onze aanpak

Onze fondsen zijn bestemd voor middelgrote rederijen uit Europa. De aankoop van uw schip is een kritisch moment in de bedrijfsvoering. Om tot een passende en verantwoorde financiering te komen, doorloopt ons fondsmanagement de volgende stappen.

1. Oriënterend gesprek

We nemen de voorgenomen aankoop van het schip door. Hierbij komen rendement, inzet van het schip, organisatie en management aan de orde.

2. Acceptatietest

Voor de hypothecaire lening gelden acceptatiecriteria en -beperkingen, afhankelijk van het scheepstype en de leeftijd. De financiële soliditeit van de rederij wordt getoetst.

3. Structurering van de lening

Dit is de afstemming van de lening op aspecten zoals eigenaar, schip, leeftijd en verdiencapaciteit. Er worden haalbare verplichtingen voor de rederij geformuleerd, in lijn met de risicocriteria van het betreffende fonds.

4. Acceptatie

Voldoen uw onderneming, het schip en de gevraagde financiering aan alle criteria van het fonds? Dan volgt formele acceptatie.

5. Documentatie

Dit betreft het opstellen en onderling afstemmen van diverse akten en overeenkomsten.

6. Uitbetaling

Is aan alle criteria voldaan en is de documentatie afgerond? Dan ontvangt de rederij de lening. Daarna start betaling van rente en aflossing.

7. Periodieke evaluatie

Er wordt regelmatig contact onderhouden tussen rederij en het fonds. Bijvoorbeeld om te kijken of het schip naar verwachting presteert en wat de verwachtingen voor de nabije toekomst zijn.

8. Afloop lening

Aan het einde van de looptijd zult u beslissingen moeten nemen over terugbetaling en/of externe herfinanciering. Hierover heeft het fonds vroegtijdig en regelmatig overleg met de rederij.

NESEC is AVG OK

Met AVG OK laten wij zien:

  • • Dat wij alle stappen hebben doorlopen van het AVG-Programma
  • • Dat wij de privacy van klanten serieus nemen
  • • Dat wij bewust, veilig en zorgvuldig met persoonsgegevens omgaan
  • • Dat wij inspanningen doen om te voldoen aan de AVG wetgeving
Voor een periode van 3-6 maanden zoekt NESEC Fund Management een stagiair die ons team kan versterken. Wij zijn als Fondsmanager actief in de scheepsfinancieringen.
Uiteraard zal er een stagevergoeding worden betaald.

Over Nesec

Nesec is een financieringsinstelling met meer dan 75 jaar ervaring in de Maritieme sector. Met het opzetten van ons fonds van € 250mln zijn wij de eerste grote alternatieve financier van shortsea schepen in Nederland. We financieren niet alleen nieuwbouw schepen, maar verduurzamen ook de bestaande vloor door het herfinancieren bestaande schepen en emissie reductie systemen.
Met ons kleine team, werken we aan nieuwe fondsen, bedoeld om het gat te overbruggen wat traditionele banken hebben achtergelaten. Tijdens een stage bij Nesec zul je werken aan markt-analyse, het maken van financiële modellen, marketing, administratieve taken en volledige lening proces van begin (klantgesprekken) tot eind (closing bij notaris) mee-maken.
Interesse? Graag contact opnemen met Joost Bout (jbout@nesec.nl / 06- 30185857)