Fondsmanagement

Nesec is sinds 1946 actief als financier van de maritieme sector. Wij zoeken doorlopend naar duurzame funding voor de sector.

Nederland zal in de toekomst een belangrijke rol blijven spelen op het gebied van maritiem transport , het terugdringen van CO2 uitstoot en het ontwikkelen van alternatieve energiebronnen blijft daarbij voor de sectot een doorlopende uitdaging. Vervoer over zee blijft de meest efficiënte en schoonste manier van transport. De kredietcapaciteit voor de financiering van MKB ondernemingen in shortsea is beperkt.

Ons doel is om een verschil te maken in onze branche. Nesec ontwikkelt, naast traditionele manieren van financiering, verschillende fondsen voor diverse doelgroepen en kapitaalgoederen, waarvan het Nesec Shipping Debt Fund (NSDF) de bekendste is. NSDF is een financieringsfonds van €250 mln, dat eerste hypothecaire leningen worden verstrekt met de focus op short sea shipping. Lees meer over NSDF.

Op dit moment wordt gewerkt aan het nieuwe Maritime Emission Reduction Fund. Met dit fonds wordt een duurzame, levendige en rendabele maritieme sector gefund. Voor meer informatie over de mogelijkheden om te participeren in een van onze fondsen of om op de hoogte te worden gehouden van nieuwe fondsen, klik hier.

Maritime Emission Reduction Fund

Nesec presenteert met trots haar nieuwste fonds, het Maritime Emission Reduction Fund (MERF). Dit fonds van €200 miljoen zal zich richten op het financieren van duurzame oplossingen voor bestaande schepen en het financieren van duurzame nieuwe schepen. De funding voor schepen zal ondermeer gebruikt worden voor het verlagen van de uitstoot tot ver onder toekomstige uitstootnormen. Hierdoor kunnen scheepseigenaren profiteren van het (financiële) voordeel van een milieuvriendelijk schip. MERF zal worden gebruikt voor de hieronder weergegeven duurzame ontwikkelingsdoelen, wereldwijd bekend als Sustainability Development Goals van de Verenigde Naties. Verwacht wordt dat de closing van het fonds in de tweede helft van 2024 zal plaatsvinden. Daarna verwachten wij de eerste leningen te kunnen verstrekken.

Lees meer over de SFDR art. 8

 

Nesec Shipping Debt Fund

Het Nesec Shipping Debt Fund (NSDF) is een financieringsfonds van €250 mln. NSDF richt zich op het opheffen van knelpunten in financieringscapaciteit op een duurzame manier. NSDF is bestemd als stimulans voor de zeevaart. Met het fonds worden eerste hypothecaire leningen verstrekt om een impuls te geven aan de short sea sector en het maritieme cluster eromheen. Short sea shipping is een belangrijk segment binnen de Nederlandse scheepvaart. Het fonds bestaat uit een gediversifieerde portefeuille aan scheepsleningen, voor zowel nieuwbouw als tweedehands schepen. Het fonds heeft goedkeuring vanuit de EU, de Nederlandse overheid en een inschaling van het kredietrisico door een extern bureau.

Historie van Nesec in vogelvlucht

1946
Oprichting Nesec door 6 scheepsbouwers.
1949
Levering eerste serie van 8 sleepboten aan Polen.
1951
Start rechtstreekse kredietverlening aan reders.
1963-1973
Onstuimige groei scheepvaart en scheepsbouw.
1974
Winschoterdiep naar 16 meter, bredere schepen gebouwd, overdekt bouwen wordt gemeengoed.
1977
Ook binnenlandse reders worden gefinancierd naast exportfinanciering voor buitenlandse reders.
1980
Nesec neemt externe funding op.
1990
Nesec richt zich op financiering in plaats van export.
2006
Scheiding financieringsactiviteiten en ideële doelstelling.
2009
Nesec geaccrediteerd onder de Groeifaciliteit van het ministerie van Economische Zaken.
2013
Uitgifte Nesec obligaties.
2019
Verstrekking hypothecaire leningen in eerste rang met garantie van het ministerie van Economische Zaken op funding van institutionele investeerders.
2021
Een bijzondere mijlpaal, ons 75 jarig jubileum! Ter ere van ons 75 jarig bestaan zullen wij dit jaar ons jubileum logo gebruiken.
2024
Projected MERF launch

NESEC is AVG OK

Met AVG OK laten wij zien:

  • • Dat wij alle stappen hebben doorlopen van het AVG-Programma
  • • Dat wij de privacy van klanten serieus nemen
  • • Dat wij bewust, veilig en zorgvuldig met persoonsgegevens omgaan
  • • Dat wij inspanningen doen om te voldoen aan de AVG wetgeving
Voor een periode van 3-6 maanden zoekt NESEC Fund Management een stagiair die ons team kan versterken. Wij zijn als Fondsmanager actief in de scheepsfinancieringen.
Uiteraard zal er een stagevergoeding worden betaald.

Over Nesec

Nesec is een financieringsinstelling met meer dan 75 jaar ervaring in de Maritieme sector. Met het opzetten van ons fonds van € 250mln zijn wij de eerste grote alternatieve financier van shortsea schepen in Nederland. We financieren niet alleen nieuwbouw schepen, maar verduurzamen ook de bestaande vloor door het herfinancieren bestaande schepen en emissie reductie systemen.
Met ons kleine team, werken we aan nieuwe fondsen, bedoeld om het gat te overbruggen wat traditionele banken hebben achtergelaten. Tijdens een stage bij Nesec zul je werken aan markt-analyse, het maken van financiële modellen, marketing, administratieve taken en volledige lening proces van begin (klantgesprekken) tot eind (closing bij notaris) mee-maken.
Interesse? Graag contact opnemen met Joost Bout (jbout@nesec.nl / 06- 30185857)