Fondsmanagement

Nesec is sinds 1946 actief als financieringsinstelling in het maritieme. Wij zoeken doorlopend naar duurzame financieringsoplossingen voor de sector.
Nederland zal in de toekomst een belangrijke rol in de short sea shipping spelen op het gebied van maritiem transport, terugdringen van CO2 uitstoot en het ontwikkelen van alternatieve energiebronnen. Vervoer over zee blijft de meest efficiënte en voorlopig schoonste manier van transport. Voor de financiering van MKB-spelers in dit soort segmenten is krediet-capaciteit soms beperkt.

Ons doel is het verschil te maken. Nesec ontwikkelt, naast traditionele manieren van financiering, verschillende fondsen voor diverse doelgroepen en kapitaalgoederen, waarvan Nesec Shipping Debt Fund (NSDF) de bekenste is. NSDF is een financieringsfonds van €250 mln., waarmee eerste hypothecaire leningen worden verstrekt met focus op short sea shipping. Lees meer over NSDF.

Er wordt gewerkt aan een aantal nieuwe initiatieven. Zo proberen wij in de toekomst een hoogwaardige, levendige en rendabele maritieme sector te funden. Voor meer informatie over de mogelijkheden om te participeren in een van onze fondsen of om op de hoogte te worden gehouden van nieuwe fondsen, klik hier.

Onze werkwijze

Onze fondsen zijn bestemd voor middelgrote rederijen uit Europa. De aankoop van uw schip is een kritisch moment in de bedrijfsvoering. Om tot een passende en verantwoorde financiering te komen, doorloopt ons fondsmanagement de volgende stappen.

1. Oriënterend gesprek

We nemen de voorgenomen aankoop van het schip door. Hierbij komen rendement, inzet van het schip, organisatie en management aan de orde.

2. Acceptatietest

Voor de hypothecaire lening gelden acceptatiecriteria en -beperkingen, afhankelijk van het scheepstype en de leeftijd. De financiële soliditeit van de rederij wordt getoetst.

3. Structurering van de lening

Dit is de afstemming van de lening op aspecten zoals eigenaar, schip, leeftijd en verdiencapaciteit. Er worden haalbare verplichtingen voor de rederij geformuleerd, in lijn met de risicocriteria van het betreffende fonds.

4. Acceptatie

Voldoen uw onderneming, het schip en de gevraagde financiering aan alle criteria van het fonds? Dan volgt formele acceptatie.

5. Documentatie

Dit betreft het opstellen en onderling afstemmen van diverse akten en overeenkomsten.

6. Uitbetaling

Is aan alle criteria voldaan en is de documentatie afgerond? Dan ontvangt de rederij de lening. Daarna start betaling van rente en aflossing.

7. Periodieke evaluatie

Er wordt regelmatig contact onderhouden tussen rederij en het fonds. Bijvoorbeeld om te kijken of het schip naar verwachting presteert en wat de verwachtingen voor de nabije toekomst zijn.

8. Afloop lening

Aan het einde van de looptijd zult u beslissingen moeten nemen over terugbetaling en/of externe herfinanciering. Hierover heeft het fonds vroegtijdig en regelmatig overleg met de rederij.

Een interessante beleggingsmogelijkheid

Er is sprake van afnemende kredietcapaciteit voor de lange financiering van kapitaalgoederen. Nesec voorziet voor de maritieme sector in deze behoefte. Voor een (institutionele) investeerder betekent dit een beleggingsmogelijkheid in langlopende, hypothecair gedekte leningen.

Nesec ontwikkelt, naast al bestaande traditionele manieren van financiering, verschillende fondsen voor diverse doelgroepen en kapitaalgoederen. Zo proberen wij in de toekomst een hoogwaardige, levendige en rendabele maritieme sector te funden.

Nesec Shipping Debt Fund

Het Nesec Shipping Debt Fund (NSDF) is een financieringsfonds van €250 mln. NSDF richt zich op het opheffen van knelpunten in financieringscapaciteit op een duurzame manier. NSDF is bestemd als stimulans voor de zeevaart. Met het fonds worden eerste hypothecaire leningen verstrekt om een impuls te geven aan de short sea sector en het maritieme cluster er om heen. Short sea shipping is een belangrijk segment binnen de Nederlandse scheepvaart. Het fonds bestaat uit een gediversifieerde portefeuille aan scheepsleningen, voor zowel nieuwbouw als tweedehands schepen. Het fonds heeft goedkeuring vanuit de EU, de Nederlandse overheid en een inschaling van het kredietrisico door een extern bureau.

Vertrouwde financiering

NSDF wordt grotendeels gegarandeerd door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Tevens bezit het fonds een rating van Creditreform.

NSDF Click ‘n deal

Het Nesec Shipping Debt Fund (NSDF) biedt de mogelijkheid aan reders om de vloot uit te breiden, te vernieuwen of te verduurzamen. Dit kan een belangrijke component zijn voor de continuïteit van een vloot of rederij. Wij komen graag met u in contact om de mogelijkheden te bespreken, u kunt hiervoor middels click ’n deal antwoord krijgen op meer specifieke financieringsvragen. Wij nemen contact met u op voor een nader gesprek.

NSDF Click ‘n Deal

TCE

Opex

* Wij vragen uw naam en email adres om met u te kunnen communiceren. Uw gegevens worden nooit aan derden verstrekt. Lees onze Privacy Verklaring om te zien hoe wij met uw gegevens omgaan.

INTERNSHIP OPPORTUNITIES!

Voor een periode van 3-6 maanden zoekt NESEC Fund Management een stagiair die ons team kan versterken. Wij zijn als Fondsmanager actief in de scheepsfinancieringen.
Tijdens je stage maak je kennis met de financiële kant van scheepvaart en alternatieve financiers. Denk hierbij aan markt analyses maken, helpen met krediet analyses en het schrijven van aanvragen, maar ook financiële modellen bouwen. Ook is het onderzoeken en begrijpen de veranderende regelgeving en de impact op schepen en hoe dit kan worden vertaald in onze propositie naar potentiële investeerders. Onze stage is op basis van 40 uur, maar kan in overleg ook op parttime basis.
Uiteraard zal er een stagevergoeding worden betaald.

Over Nesec

Nesec is een financieringsinstelling met meer dan 75 jaar ervaring in de Maritieme sector. Met het opzetten van ons fonds van € 250mln zijn wij de eerste grote alternatieve financier van shortsea schepen in Nederland. We financieren niet alleen nieuwbouw schepen, maar verduurzamen ook de bestaande vloor door het herfinancieren bestaande schepen en emissie reductie systemen.
Met ons kleine team, werken we aan nieuwe fondsen, bedoeld om het gat te overbruggen wat traditionele banken hebben achtergelaten. Tijdens een stage bij Nesec zul je werken aan markt-analyse, het maken van financiële modellen, marketing, administratieve taken en volledige lening proces van begin (klantgesprekken) tot eind (closing bij notaris) mee-maken.
Interesse? Graag contact opnemen met Joost Bout (jbout@nesec.nl / 06- 30185857)

NESEC is AVG OK

Met AVG OK laten wij zien:

  • • Dat wij alle stappen hebben doorlopen van het AVG-Programma
  • • Dat wij de privacy van klanten serieus nemen
  • • Dat wij bewust, veilig en zorgvuldig met persoonsgegevens omgaan
  • • Dat wij inspanningen doen om te voldoen aan de AVG wetgeving