Fondsmanagement

Nesec is sinds 1946 actief als financieringsinstelling in het maritieme. Wij zoeken doorlopend naar duurzame financieringsoplossingen voor de sector.
Nederland zal in de toekomst een belangrijke rol in de short sea shipping spelen op het gebied van maritiem transport, terugdringen van CO2 uitstoot en het ontwikkelen van alternatieve energiebronnen. Vervoer over zee blijft de meest efficiënte en voorlopig schoonste manier van transport. Voor de financiering van MKB-spelers in dit soort segmenten is krediet-capaciteit soms beperkt.

Ons doel is het verschil te maken. Nesec ontwikkelt, naast traditionele manieren van financiering, verschillende fondsen voor diverse doelgroepen en kapitaalgoederen, waarvan Nesec Shipping Debt Fund (NSDF) de bekenste is. NSDF is een financieringsfonds van €250 mln., waarmee eerste hypothecaire leningen worden verstrekt met focus op short sea shipping. Lees meer over NSDF.

Er wordt gewerkt aan een aantal nieuwe initiatieven. Zo proberen wij in de toekomst een hoogwaardige, levendige en rendabele maritieme sector te funden. Voor meer informatie over de mogelijkheden om te participeren in een van onze fondsen of om op de hoogte te worden gehouden van nieuwe fondsen, klik hier.

Onze werkwijze

Onze fondsen zijn bestemd voor middelgrote rederijen uit Europa. De aankoop van uw schip is een kritisch moment in de bedrijfsvoering. Om tot een passende en verantwoorde financiering te komen, doorloopt ons fondsmanagement de volgende stappen.

1. Oriënterend gesprek

We nemen de voorgenomen aankoop van het schip door. Hierbij komen rendement, inzet van het schip, organisatie en management aan de orde.

2. Acceptatietest

Voor de hypothecaire lening gelden acceptatiecriteria en -beperkingen, afhankelijk van het scheepstype en de leeftijd. De financiële soliditeit van de rederij wordt getoetst.

3. Structurering van de lening

Dit is de afstemming van de lening op aspecten zoals eigenaar, schip, leeftijd en verdiencapaciteit. Er worden haalbare verplichtingen voor de rederij geformuleerd, in lijn met de risicocriteria van het betreffende fonds.

4. Acceptatie

Voldoen uw onderneming, het schip en de gevraagde financiering aan alle criteria van het fonds? Dan volgt formele acceptatie.

5. Documentatie

Dit betreft het opstellen en onderling afstemmen van diverse akten en overeenkomsten.

6. Uitbetaling

Is aan alle criteria voldaan en is de documentatie afgerond? Dan ontvangt de rederij de lening. Daarna start betaling van rente en aflossing.

7. Periodieke evaluatie

Er wordt regelmatig contact onderhouden tussen rederij en het fonds. Bijvoorbeeld om te kijken of het schip naar verwachting presteert en wat de verwachtingen voor de nabije toekomst zijn.

8. Afloop lening

Aan het einde van de looptijd zult u beslissingen moeten nemen over terugbetaling en/of externe herfinanciering. Hierover heeft het fonds vroegtijdig en regelmatig overleg met de rederij.

Een interessante beleggingsmogelijkheid

Er is sprake van afnemende kredietcapaciteit voor de lange financiering van kapitaalgoederen. Nesec voorziet voor de maritieme sector in deze behoefte. Voor een (institutionele) investeerder betekent dit een beleggingsmogelijkheid in langlopende, hypothecair gedekte leningen.

Nesec ontwikkelt, naast al bestaande traditionele manieren van financiering, verschillende fondsen voor diverse doelgroepen en kapitaalgoederen. Zo proberen wij in de toekomst een hoogwaardige, levendige en rendabele maritieme sector te funden.

Nesec Shipping Debt Fund

Het Nesec Shipping Debt Fund (NSDF) is een financieringsfonds van €250 mln. NSDF richt zich op het opheffen van knelpunten in financieringscapaciteit op een duurzame manier. NSDF is bestemd als stimulans voor de zeevaart. Met het fonds worden eerste hypothecaire leningen verstrekt om een impuls te geven aan de short sea sector en het maritieme cluster er om heen. Short sea shipping is een belangrijk segment binnen de Nederlandse scheepvaart. Het fonds bestaat uit een gediversifieerde portefeuille aan scheepsleningen, voor zowel nieuwbouw als tweedehands schepen. Het fonds heeft goedkeuring vanuit de EU, de Nederlandse overheid en een inschaling van het kredietrisico door een extern bureau.

Vertrouwde financiering

NSDF wordt grotendeels gegarandeerd door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Tevens bezit het fonds een rating van Creditreform.

NSDF Click ‘n deal

Het Nesec Shipping Debt Fund (NSDF) biedt de mogelijkheid aan reders om de vloot uit te breiden, te vernieuwen of te verduurzamen. Dit kan een belangrijke component zijn voor de continuïteit van een vloot of rederij. Wij komen graag met u in contact om de mogelijkheden te bespreken, u kunt hiervoor middels click ’n deal antwoord krijgen op meer specifieke financieringsvragen. Wij nemen contact met u op voor een nader gesprek.

NSDF Click ‘n Deal

TCE

Opex

* Wij vragen uw naam en email adres om met u te kunnen communiceren. Uw gegevens worden nooit aan derden verstrekt. Lees onze Privacy Verklaring om te zien hoe wij met uw gegevens omgaan.

Een bijzondere mijlpaal, ons 75 jarig jubileum!

In 1946, werd Nederlandsche Scheepsbouw Export Centrale opgericht. In eerste instantie als exporteur van in Nederland gebouwde schepen voor buitenlandse opdrachtgevers, later met de focus op financiering van de maritieme sector. Deze historie binnen de maritieme wereld en onze kennis van lening producten vormen de kern van ons bedrijf, met als doel het verschil te maken. Met trots kunnen we vertellen dat we al 75 jaar de maritieme sector ondersteunen!

Ter ere van ons 75 jarig bestaan zullen wij dit jaar ons jubileum logo gebruiken. Het komende jaar staat voor nog meer groei, positieve ontwikkelingen en wordt er gewerkt aan een aantal nieuwe initiatieven.

Samenwerking loont. Wij hopen de maritieme sector nog lang te kunnen ondersteunen en nog meer bijzondere mijlpalen te bereiken!