Een traditie in maritieme financiering

Sinds de oprichting in 1946, richt Nesec zich op het financieren van de acquisitie van nieuwe en bestaande schepen. Nederland speelt een belangrijke rol in de zeescheepvaart. Meer in het bijzonder in de regionale Europese zeevaart. Wij willen nog lang een bijdrage leveren aan de langlopende financiering van kapitaalgoederen in de maritieme sector. Voor een meer gedetailleerde kijk in onze geschiedenis tot ongeveer de eeuwwisseling kijkt u hier.

Historie van Nesec in vogelvlucht

1946
Oprichting Nesec door 6 scheepsbouwers.
1949
Levering eerste serie van 8 sleepboten aan Polen.
1951
Start rechtstreekse kredietverlening aan reders.
1963-1973
Onstuimige groei scheepvaart en scheepsbouw.
1974
Winschoterdiep naar 16 meter, bredere schepen gebouwd, overdekt bouwen wordt gemeengoed.
1977
Ook binnenlandse reders worden gefinancierd naast exportfinanciering voor buitenlandse reders.
1980
Nesec neemt externe funding op.
1990
Nesec richt zich op financiering in plaats van export.
2006
Scheiding financieringsactiviteiten en ideƫle doelstelling.
2009
Nesec geaccrediteerd onder de Groeifaciliteit van het ministerie van Economische Zaken.
2013
Uitgifte Nesec obligaties.
2019
Verstrekking hypothecaire leningen in eerste rang met garantie van het ministerie van Economische Zaken op funding van institutionele investeerders.

Onze historie in woord en beeld

Download het boek Smeerolie voor de Scheepsbouw over de eerste vijftig jaar van Nesec.