Koers op Noord

16 maart 2021

Maandag 19 november 2018 is de Groninger Maritime Board voor het eerst bijeengekomen. De financiering van schepen was een onderdeel van de agenda. Hierop aansluitend hebben Pieter van der Burg en Wouter Zijlmans van Nesec het rapport ‘Koers op Noord, de positie van short sea shipping binnen de economie van Noord-Nederland’ gepresenteerd. Dit rapport dat is opgesteld door Nesec brengt het belang van het maritieme cluster Noord-Nederland in kaart en bespreekt de te verwachten impact van het Nesec Shipping Debt Fund (NSDF) binnen de Noordelijke provincies. NSDF is een financieringsfonds opgericht door Nesec dat een antwoord beoogt te geven op de beperkte kredietmogelijkheden bij de financiering van schepen. Bij deze vergadering was o.a. Patrick Brouns, gedeputeerde van de Provincie Groningen, aanwezig om het rapport in ontvangst te nemen.

Mocht u het rapport willen ontvangen, dan kunt u een email sturen naar: nesec@nesec.nl.

Delen via
LinkedIn

Meer Nieuws & Inzicht

NESEC is AVG OK

Met AVG OK laten wij zien:

  • • Dat wij alle stappen hebben doorlopen van het AVG-Programma
  • • Dat wij de privacy van klanten serieus nemen
  • • Dat wij bewust, veilig en zorgvuldig met persoonsgegevens omgaan
  • • Dat wij inspanningen doen om te voldoen aan de AVG wetgeving
Voor een periode van 3-6 maanden zoekt NESEC Fund Management een stagiair die ons team kan versterken. Wij zijn als Fondsmanager actief in de scheepsfinancieringen.
Uiteraard zal er een stagevergoeding worden betaald.

Over Nesec

Nesec is een financieringsinstelling met meer dan 75 jaar ervaring in de Maritieme sector. Met het opzetten van ons fonds van € 250mln zijn wij de eerste grote alternatieve financier van shortsea schepen in Nederland. We financieren niet alleen nieuwbouw schepen, maar verduurzamen ook de bestaande vloor door het herfinancieren bestaande schepen en emissie reductie systemen.
Met ons kleine team, werken we aan nieuwe fondsen, bedoeld om het gat te overbruggen wat traditionele banken hebben achtergelaten. Tijdens een stage bij Nesec zul je werken aan markt-analyse, het maken van financiële modellen, marketing, administratieve taken en volledige lening proces van begin (klantgesprekken) tot eind (closing bij notaris) mee-maken.
Interesse? Graag contact opnemen met Joost Bout (jbout@nesec.nl / 06- 30185857)